Home
Onderzoek
Organisatie-ontwikkeling
Leertrajecten
Opdrachtgevers

Partners
Projecten
Kunst: De wegen
Alg. voorwaarden
Route & gegevens

In de aanpak van Innova staat het begrip samenhang centraal. Samenhang vergroot de kans op het ontdekken van nieuwe gezichtspunten. Deze benadering geldt voor alle niveaus: voor een organisatie als geheel maar ook voor teams en/of individuen. Voor een veranderkundig bureau als Innova gaat de aandacht vooral uit naar samenhang in organisaties: matching tussen doelstelling, organisatieontwerp en onderlinge verhoudingen. Innova kiest voor samenhang in de kunde van het veranderen.

Innova analyseert waar en waarom processen vastlopen en hoe verandering een beweging in de goede richting kan brengen. Samen met de opdrachtgever wordt bepaald wat er nodig is om eerder geformuleerde doelstellingen te realiseren. Die samenwerking vindt Innova essentieel. Wij noemen ons niet voor niets ‘partners in change’. De nieuwe koers wordt in onderling overleg bepaald. Dus géén blauwdruk van onze kant, maar een stimulerend tweerichtingsverkeer om te komen tot nieuwe, passende oplossingen. Met aan de zijde van de opdrachtgever een grote betrokkenheid van het management en de medewerkers bij de uitvoering van plannen.

Innova zorgt voor dwarsverbanden en impulsen door alle lagen heen. Daarbij zoeken wij antwoorden op voor de hand liggende, maar ook op niet geformuleerde vragen. Innova doet dat sterk doelgericht. Verandering moet immers wérken.Gert Dammer 0653642879 * Johan de Kleuver 0619850944 * Marret Kramer 0619850992

 
Heeft u vragen en/of reacties dan kunt u het formulier onder Contact Opnemen invullen en versturen.

Voor overige contactinformatie verwijzen wij u naar Route & Gegevens.

Innova Consultancy BV KvK 34098214.