Home
Onderzoek
Organisatie-ontwikkeling
Leertrajecten
Opdrachtgevers

Partners
Projecten
Kunst: De wegen
Alg. voorwaarden
Route & gegevens

Onderzoek
Je wilt in het kader van een veranderingstraject van A naar B. Maar wat is A? En hoe ziet B er eigenlijk uit? Innova gaat op onderzoek uit en maakt een inhoudelijke verkenning. Een ‘rondje langs de velden’, zoals dat heet. Daarmee zoeken wij aansluiting en kunnen we beelden helder en vooral ook gemeenschappelijk helpen maken. In het ene geval is er sprake van problemen en zorgen. In het andere van lonkende perspectieven en groot enthousiasme. Innova analyseert de sores èn ambities. Aansluitend wordt samen met de opdrachtgever het vertrekpunt gedefinieerd en wordt afgesproken welke kant men op wil. En hoe de route van A naar B zal moeten lopen.

Een dergelijk onderzoek is interventie-gericht: de nadruk ligt op de stappen die nodig zijn om een verandering te bewerkstelligen. De informatie die daarbij op tafel komt, maakt het mogelijk om goed gefundeerd aan de slag te gaan en biedt een feitelijk houvast. Innova hecht aan begrippen als vrijheid en openheid. Van vrijblijvendheid mag in veranderkundige trajecten geen sprake zijn. Het gaat om verantwoordelijkheid nemen en positie kiezen. En dan komt dat feitelijk houvast prima van pas.