Home
Onderzoek
Organisatie-ontwikkeling
Leertrajecten
Opdrachtgevers

Partners
Projecten
Kunst: De wegen
Alg. voorwaarden
Route & gegevens

Organisatieontwikkeling
Innova staat ook stil bij het verleden dat ten grondslag ligt aan de thematiek en analyseert de logica van dat verleden. Het perspectief van waaruit wordt gewerkt, is immers vaak gekleurd door dingen die éérder zijn gebeurd. In veranderingsprocessen gaat het om de vraag waar het binnen een organisatie knelt of waar de ruimte zit. Innova heeft oog voor context en omgeving en zoekt samen met de opdrachtgever naar de invloed daarvan op het functioneren van de organisatie.

In het proces van organisatieontwikkeling wordt duidelijk hoe aan veranderingen vorm en inhoud kan worden gegeven. Samen met de opdrachtgever komt Innova tot een invulling en wordt vastgesteld op welk niveau en met welke methodiek veranderingen in gang kunnen worden gezet.

Het doorbreken van de weerbarstige werkelijkheid vereist een geheel eigen, niet altijd voor de hand liggende aanpak. De houdbaarheid van veranderingen speelt wat dat betreft een doorslaggevende rol. Daarom wil Innova naast de openlijke en formele aspecten van een organisatie ook de diepte doorgronden. Die werkwijze kan leiden tot nieuwe gezichtspunten op het gebied van sturing en draagvlak. Ook verduidelijkt het waar denken en doen sluipenderwijs in onbalans zijn geraakt.