Home
Onderzoek
Organisatie-ontwikkeling
Leertrajecten
Opdrachtgevers

Partners
Projecten
Kunst: De wegen
Alg. voorwaarden
Route & gegevens

Leertrajecten
Wij leven in een tijd van ambities en bewegelijkheid. In dat gegeven schuilt een uitdaging, maar ook een bedreiging. Want wie niet beweegt, loopt de kans achterop te raken. Succes is steeds vaker afhankelijk van de wil en het vermogen om te (blijven) leren. Innova maakt inzichtelijk wat er gedragsmatig mogelijk en nodig is, benoemt blokkades en biedt zowel individueel als collectief ondersteuning. Met een mix van coaching, intervisie en het versterken van vaardigheden.

Waar mogelijk benutten wij de werksituatie als léérsituatie. Dat is per slot van rekening de plaats waar het geleerde moet renderen. Daarnaast werkt Innova regelmatig met de zogenoemde video interactie analysemethode. Deelnemers leggen met een videocamera hun praktijk- en leerervaringen vast. Deze opnames worden bij de coaching en intervisie ingebracht. Aansluitend op deze werkwijze van praktijkgericht leren werkt Innova ook - in nauwe samenwerking met professionele trainingsacteurs - met diverse vormen van praktijksimulatie.

Investeren in het ontwikkelen of versterken van vaardigheden, attitudes en overtuigingen moet in de optiek van Innova leiden tot een meetbaar rendement. Want hoe mooi de theorie ook mag zijn, het komt er uiteindelijk op neer dat het in de praktijk tot resultaat leidt.

 

Innova is geregistreerd bij het CRKBO conform de gedragscode van het NRTO en is daardoor een erkende instelling als bedoeld in de Europese BTW-richtlijn.

crkbo_instelling klein.jpg - 2.90 Kb