Home
Onderzoek
Organisatie-ontwikkeling
Leertrajecten
Opdrachtgevers

Partners
Projecten
Kunst: De wegen
Alg. voorwaarden
Route & gegevens

Opdrachtgevers

Door de partners zijn projecten uitgevoerd voor de volgende opdrachtgevers:

Aegon Facilitair Bedrijf
Amsterdam Exchanges
Arrondissementsrechtbanken en gerechtshoven
Ballast Ham Dredging
Computer Sciences Corporation (CSC)
Horwath, de Zeeuw & de Keizer
Huurcommissie
Deloitte
Elker - jeugdzorg Groningen
Energiebedrijf Amsterdam
Friesland Bank
Gemeente Baarn
Gemeente Den Haag
Gemeente Rotterdam
Grimbergen ‘Constructive Partnership’
Heineken
Hollandsche Beton Groep (HBG)
Honeywell
Hoogovens / Corus
ING Informatietechnologiecenter
Kenteq
KLM
Ministerie van Justitie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Microsoft
NS-Poort
NS-Reizigers
ProRail
Railverkeersleiding
Resolution Performance Products (voorheen Shell Chemicals)
RVS-verzekeringen
Rotterdams Havenbedrijf
Shell
Spirit! Jeugdzorg Amsterdam
Synergie (ICT-consultancy van Getronics)
Teylingereind - jeugdgevangenis
TNT Worldwide Express
Unie van Waterschappen
Van Oord Dredging and Marine Contracting