Contact

Innova Consultancy - Partners in Change

Lavendelstraat 60
2034 MJ Haarlem
Telefoon: (023) 54 00 384 

Johan de Kleuver: j.dekleuver@innova.nl
Marret Kramer: m.kramer@innova.nl

Team

"Pas als ik het begrijp, kan ik helpen om iets te veranderen. Empathie en analyse zijn het fundament. Van daaruit kijk ik hoe we samen aan een organisatie bouwen. Hoe je werkprocessen zo kunt inrichten dat het gewenste gedrag waarschijnlijk wordt. En hoe mensen hun effectieve authenticiteit kunnen vergroten.”

Bekijk het cv van Johan

Johan de Kleuver

"Ik zorg er vooral voor dat mensen zich durven openstellen en willen onderzoeken waar hun mogelijkheden en potenties liggen. Vervolgens help ik hen de verbinding leggen tussen de organisatiedoelen en hun persoonlijke drijfveren."

Bekijk het cv van Marret

Marret Kramer

Gert was medeoprichter van Innova en beëindigde in 2022 zijn professionele werkzaamheden.

"Om veranderingen te realiseren, kijk ik naar de context van organisaties, gefocust op het vaststellen en bereiken van doelen. Samenwerking is de kunst van het aansluiten bij de expertise van anderen. Dat is het vertrekpunt voor veranderingsprocessen."


Bekijk het cv van Gert

Gert Dammer