Houvast. Bij het samenwerken zonder hiërarchie.

Vastgelopen teams vlot trekken

Wat was de vraag?
“Willen jullie ons helpen met het vlot trekken als de samenwerking binnen een van onze zelfsturende teams te zeer is vastgelopen?”

Met welke context moesten we rekening houden?
Spirit Jeugdzorg voor de stad Amsterdam en diverse regio’s in Noord-Holland heeft gekozen voor een organisatiemodel met zelfsturende teams. Deze teams bestaan uit hoogopgeleide Jeugdzorgprofessionals met allerlei culturele achtergronden. Er zijn vaste orthopedagogen en psychologen voor de werkbegeleiding en een teamcoach op afstand.

Hoe hielpen we de gewenste verandering tot stand te brengen?

 • De Innova-facilitator maakt in 2 uur kennis met het team, we organiseren twee workshops van 3 uur en zes weken later sluiten we af met een laatste verdiepingsworkshop.
 • Na akkoord tussen team en facilitator worden de workshops gepland rond de meest urgente thema’s.
 • Belangrijk in onze aanpak is dat wij het team benaderen als ‘systeem’. We kijken dus niet naar individuele leden als ‘probleemveroorzakers’, hoewel het wel vaak helpt om met enkele teamleden individueel of in duo’s gesprekken te voeren.

In de workshops werken we met deze combinatie:

 • We versterken de focus op het doel van team en de organisatie
 • We hanteren praktische gespreksmodellen gericht op blokkades. En dat oefenen we met het team. Zo gebruiken we bijvoorbeeld progressiegerichte vragen: wat gaat goed, wat moet beter en wat kan daarbij helpen?
 • We wisselen ervaringen en gevoelens uit en reflecteren in groepjes én individueel
 • We formuleren concrete actiepunten om snelle verbeteringen te realiseren
 • Tussendoor houden we contact via mail en verslagen

Wat is er veranderd?

 • In gemiddeld vier sessies trekken we de samenwerking weer vlot.
 • De teams leren vanaf de start met een andere bril naar elkaar en hun samenwerking te kijken, waardoor er direct een constructieve dynamiek op gang komt.
 • Door de persoonlijke en directe manier van begeleiden, ontstaat er snel veiligheid wat resulteert in leren en experimenteren.
 • Binnen enkele maanden is het team weer op stoom.

“Innova brengt veel ervaring en vakmanschap mee in begeleiding van lastige teamprocessen of obstakels in samenwerkingen. Mede door hun ambachtelijke aanpak weten ze een heldere terugkoppeling naar de opdrachtgever te combineren met transparantie naar de teams. Ze zijn in staat de persoonlijke thema’s en ‘struggles’ van medewerkers te koppelen aan de professionele standaard en het organisatiedoel zonder dat zij medewerkers daarbij kwijtraken.”

Edith KuiperCoach en projectleider Professionalisering, Spirit Jeugdzorg