Houvast. Bij het aanboren van nieuw talent.

Houvast. Bij een nieuwe manier van werken.

Houvast. Bij het samenwerken zonder hiërarchie.

Houvast. Bij een andere kijk op de zaak.

Houvast. Bij het bouwen aan commons.

Houvast. Bij het weer op de rails krijgen van een afdeling.

Innova. Houvast bij verandering.

Diensten

Houdbare verandering
Voor Innova is de bredere context van de organisatie altijd het vertrekpunt. Samen met opdrachtgevers zoeken we welke factoren van invloed zijn op het bepalen van de gewenste koers.

Meetbare gedragsverandering
Innova maakt inzichtelijk wat er aan gedragsverandering mogelijk en nodig is. We analyseren blokkades en stimuleren de gewenste verandering met individuele en collectieve leerinterventies.

Basisdemocratisch organiseren
De enorme opgaven op het gebied van klimaat en milieu, wonen en energie vallen niet op te lossen met top-down-sturing. Sterker: dat werkt vaak averechts. Met het bouwen aan commons maken we met elkaar wél een kans.

Graag leveren wij met onze Purpose & Pleasure-programma's een bijdrage aan het versterken van de organisatie als werkgemeenschap.

Schipperen is levenskunst. Persoonlijk leiderschap in roerige tijden (6e druk 2022). Navigeren voor vrouwelijke professionals vanaf 40 jaar.

Sociale architectuur. Sociale bouwprocessen van woongemeenschappen (2024).

Onze klanten