Houvast. Bij het weer op de rails krijgen van een afdeling.

Betere samenwerking

Wat was de vraag?
“Zouden jullie de mogelijkheid willen onderzoeken of de afdeling P&O als zelfsturend team zou kunnen functioneren? En daarbij bekijken hoe wij als P&O de samenwerkingsrelatie met de directie structureel kunnen verbeteren?”

Met welke context moesten we rekening houden?
De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) is een hulpverleningsorganisatie met Brandweer, Ambulancezorg en GGD. De samenwerking tussen directie en de afdeling P&O verliep stroef. Over en weer waren er niet bij elkaar aansluitende verwachtingen. Een overvolle jaarplanning voor P&O maakte dat nieuwe en ad hoc-kwesties steeds weer tot prioriteitsvragen leidden. Daar werd iedereen moe van. Daarnaast hielpen de wisselingen in de leiding van de afdeling P&O niet mee. Met het vertrek van het hoofd P&O zag men een kans om te gaan experimenteren met zelforganisatie.

Hoe hebben we verandering gebracht?
In drie rondes met workshops, intervisie en dialogen met de directie werd in ruim een jaar tijd systematisch gebouwd aan een nieuwe werksituatie.

  • De eerste stap werd: met de afdeling een nieuwe manier van samenwerken ontwikkelen. Waarbij een sterk accent werd gelegd op dienstbaar zijn aan het primaire proces.
  • In dialoog met de directie werd de nieuwe werkwijze besproken en opgepakt.

Wat is er veranderd?

  • Het werken zonder een leidinggevende gaf het team een stimulans. De afdeling P&O werd een zelf organiserend team dat zelf nieuwe rollen en werkwijzen ontwikkelde.
  • Het P&O-team functioneert nu als een stabiel zelforganiserend team. Het gevoel van eigenaarschap, de controle over je eigen werksituatie en de tevredenheid namen toe.
  • Alle partijen zijn blij met de nieuwverworven werkwijze en de verbeterde positionering van P&O binnen de VRK. Directie en P&O’ers lopen nu makkelijk bij elkaar binnen.
  • Ook binnen de hele VRK is er een duidelijke verbetering doordat het P&O-team meer focust op de verschillende doelgroepen. “Doen wat werkt” is het nieuwe motto.
Binnen een jaar zat het P&O-team op de goede weg. De directie is tevreden over de prestaties en de medewerkers voelen zich meer gezien en gewaardeerd in wat zij doen. Innova heeft samen met het zelforganiserende team P&O een puik resultaat bereikt!”
Bert van de Velden
Directeur Publieke Gezondheid Veiligheidsregio Kennemerland