Innova. Houvast bij verandering.

Innova is een netwerkorganisatie

We werken graag en regelmatig samen met onderstaande vaste pool van professionals en bureaus die aanvullende expertise in huis hebben.

Ook voelden we ons vereerd met de uitnodiging om deel te worden van Sprekersboom, een nieuw kleinschalig sprekersbureau op initiatief van Optimist Media. De deelnemers zijn er allemaal van overtuigd dat we de samenleving op een andere manier zullen moeten inrichten. We hebben een eerlijke economie nodig, een andere kijk op onze gezondheid, een betere zorg voor de natuur, een helder zoeken naar onze zingeving en een omzien naar elkaar in noden en nabuurschap. Daarvoor zijn er nieuwe ideeën nodig, en moed om erover te praten.
Controlyse is gespecialiseerd in ‘Adaptief Business Control’. Met deze integrale aanpak helpt Controlyse business control te positioneren als een effectieve businesspartner van het primaire proces.


Margriet Verweij is consultant HR-Development en opleidingskundige. Zij is gespecialiseerd in het ontwikkelen van leertrajecten die passen bij de interne HR-processen.


Martijn de Lange is verandermanager. Hij heeft ervaring met grote, complexe programma’s op het vlak van businessanalyse, procesoptimalisatie, organisatieontwerp en automatisering.


De Federatie is al sinds jaar en dag het bureau waar we mee samenwerken als we senior-trainingsacteurs nodig hebben bij onderdelen van onze trajecten.