Houvast. Bij het aanboren van nieuw talent.

Elke jaargang wordt er effectief geleerd met een sterke focus op onze primaire processen.

Saskia van ’t Hof-Looije

manager Talent Acquisition & Development, Van Oord

Houvast. Bij het weer op de rails zetten van een afdeling.

Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en het P&O team is nu zelforganiserend.

Bert van de Velden

Directeur Publieke Gezondheid Veiligheidsregio Kennemerland

Houvast. Bij het samenwerken zonder hiërarchie.

Innova is in staat de persoonlijke ‘struggles’ van medewerkers te koppelen aan het organisatiedoel.

Edith Kuiper

coach en projectleider Professionalisering, Spirit

Houvast. Bij een andere kijk op de zaak.

Met hun persoonlijke betrokkenheid en resultaatgerichtheid vertaalden zij onze kernwaarden naar de weerbarstige praktijk.

Paul Folsche

NS Poort, Directeur Beheerbedrijf