Innova. Houvast bij verandering.

Cases

Van Oord

Houvast. Bij het aanboren van nieuw talent.

Elke jaargang van het Innova-programma wordt er effectief geleerd met een sterke focus op onze primaire processen.

Saskia van ’t Hof-Looije

manager Talent Acquisition & Development, Van Oord - Marine Ingenuity

Bekijk de case

GGD Brandweer

Houvast. Bij het weer op de rails zetten van een afdeling.

Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en het P&O-team is nu zelforganiserend.

Bert van de Velden

Directeur Publieke Gezondheid Veiligheidsregio Kennemerland

Bekijk de case

Spirit!

Houvast. Bij het samenwerken zonder hiërarchie.

Innova is in staat de persoonlijke ‘struggles’ van medewerkers te koppelen aan het organisatiedoel.

Edith Kuiper

coach en projectleider Professionalisering, Levvel

Bekijk de case

NS Stations

Houvast. Bij een andere kijk op de zaak.

Met hun persoonlijke betrokkenheid en resultaatgerichtheid vertaalden zij onze kernwaarden naar de weerbarstige praktijk.

Paul Fölsche

NS Stations, Directeur Beheerbedrijf

Bekijk de case

Markemodel

Houvast. Bij het bouwen aan commons.

We werken in vertrouwen met elkaar samen en leren van elkaar. Ieder heeft een stukje van de puzzel en die passen vaak beter op elkaar dan we dachten

Ellen Besseling

Waterschap Rijn en IJssel - na een 'dealdialoog'

Bekijk de case