Houvast. Bij het samenwerken zonder hiërarchie.

Vastgelopen teams vlot trekken

Wat was de vraag?
“De samenwerking binnen een van onze zelforganiserende teams is vastgelopen. Kunnen jullie die weer helpen vlot trekken?”

Met welke context moesten we rekening houden?
De teams van Levvel, specialisten voor jeugd en gezin voor de stad Amsterdam en diverse regio’s in Noord-Holland bestaan uit hoogopgeleide Jeugdzorgprofessionals met een hoge mate van zelfsturing. Zij zijn afkomstig van allerlei culturele achtergronden. Er zijn vaste orthopedagogen en psychologen voor de werkbegeleiding en een teamcoach op afstand.

Hoe hielpen we de gewenste verandering tot stand te brengen?

 • De Innova-facilitator laat het team in een verkennende en interactieve sessie kennismaken met haar werkwijze. Na akkoord tussen team en facilitator worden workshops gepland rond de meest urgente thema’s.
 • Op de kick-off volgen met een tussenpoos van enkele weken twee of drie workshops van drie uur. 
 • Zes weken later is de afsluiting met een laatste verdiepingsworkshop.
 • Belangrijk in onze aanpak is dat wij het team benaderen als ‘systeem’. We kijken dus niet naar individuele leden als ‘probleemveroorzakers’, hoewel het wel vaak helpt om met enkele teamleden individueel of in duo’s gesprekken te begeleiden.

In de workshops werken we met deze combinatie:

 • We versterken de focus op het doel van team en de organisatie
 • We hanteren praktische gespreksmodellen gericht op blokkades. En die oefenen we met het team. Zo gebruiken we bijvoorbeeld progressiegerichte vragen: wat gaat goed, wat moet beter en wat kan daarbij helpen?
 • Er vindt uitwisseling plaats in kleine groepjes en plenair, waarbij rekening wordt gehouden met deelnemers die meer introvert en extravert zijn.
 • We formuleren concrete actiepunten om snelle verbeteringen te realiseren.
 • Tussendoor houden we contact. Er wordt regelmatig afgestemd met teamleider en team.

Wat is er veranderd?

 • In gemiddeld vier sessies trekken we de samenwerking weer vlot.
 • De teams leren vanaf de start met een andere bril naar elkaar en hun samenwerking te kijken, waardoor er direct een constructieve dynamiek op gang komt.
 • Door de persoonlijke en directe manier van begeleiden, ontstaat er snel veiligheid. Dat resulteert in leren en experimenteren.
 • Binnen enkele maanden is het team weer op stoom.
“Innova brengt veel ervaring en vakmanschap mee in begeleiding van lastige teamprocessen of obstakels in samenwerkingen. Mede door hun ambachtelijke aanpak weten ze een heldere terugkoppeling naar de opdrachtgever te combineren met transparantie naar de teams. Ze zijn in staat de persoonlijke thema’s en ‘struggles’ van medewerkers te koppelen aan de professionele standaard en het organisatiedoel zonder dat zij medewerkers daarbij kwijtraken.”
Edith Kuiper
Coach en projectleider Professionalisering, 
Levvel (voorheen Spirit Jeugdzorg)