Innova. Houvast bij verandering.

Hoe kom je van A naar B?

Een werkbare route ontdekken
Een veranderingstraject is een route ontdekken van A naar B. Maar wat is A? Hoe ziet B er eigenlijk uit? Innova onderzoekt en verkent zowel de inhoudelijke als de procesmatige kant van wat er speelt. Met een ‘rondje langs de velden’ zoeken wij aansluiting binnen de organisatie om beelden en opvattingen helder te krijgen en deze gemeenschappelijk te kunnen maken.

Hoe komt effectieve verandering van de grond?
De bronnen van verandering zijn vaak sores of ambitie. In het ene geval is er sprake van problemen en zorgen. In de andere situatie betreft het uitdagende perspectieven en enthousiasme. Innova analyseert waar en waarom werkprocessen vastlopen én hoe een effectieve beweging op gang gebracht kan worden. Samen met opdrachtgevers bepalen we wat er nodig is om doelstellingen te realiseren.

Innova onderzoekt interventiegericht
We onderzoeken altijd zodanig dat er helderheid en houvast ontstaat over welke stappen nodig zijn om de gewenste verandering te bewerkstelligen.

“Met hun persoonlijke betrokkenheid en resultaatgerichtheid vertaalden zij onze kernwaarden naar de weerbarstige praktijk.

Paul FölscheDirecteur Beheerbedrijf, NS Stations

Naar een houdbare verandering

De context is ons vertrekpunt
Typerend voor Innova is dat de context van de organisatie steeds het vertrekpunt is. Samen met opdrachtgevers zoeken we welke factoren van invloed zijn op het bepalen van de strategische koers.

Aandacht voor het verleden
Voor de gewenste slagkracht van de organisatie is het de kunst om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Een nieuwe context stelt immers nieuwe eisen aan mensen en werkwijzen. Bij Innova geven we ook aandacht aan het verleden. Het perspectief van hoe er hier en nu wordt gewerkt, is immers gekleurd door eerdere ervaringen. In het verleden zijn vaak de bron van het succes én de valkuil voor toekomstige ontwikkelingen te vinden.

Op zoek naar houdbare verandering
Het doorbreken van een weerbarstige werkelijkheid kan om een geheel eigen, niet altijd voor de hand liggende aanpak vragen. Houdbaarheid van veranderingen speelt voor Innova een doorslaggevende rol. Vandaar dat naast openlijke en formele aspecten van een organisatie eveneens dieperliggende achtergronden worden verkend.

Sturing en draagvlak
Onze werkwijze kan duidelijkheid geven over waar onbalans gegroeid is tussen denken en doen. Vaak leidt dit ook tot nieuwe inzichten over sturing en het belang van draagvlak binnen de organisatie.

“Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en het P&O team is nu zelforganiserend.”

Bert van de VeldenDirecteur Publieke Gezondheid, Veiligheidsregio Kennemerland

De werksituatie als leeromgeving

Mensen vormen de organisatie
Wezenlijk voor succes en betekenis zijn de mensen die samen de organisatie vormen. Dat hangt samen met de wil en vermogen om te (blijven) leren. Innova maakt inzichtelijk wat er aan gedragsverandering mogelijk en nodig is, analyseert blokkades en stimuleert gewenste veranderingen. Daarbij worden zowel individuele als collectieve leerinterventies ingezet.

Werksituatie als leeromgeving
De dagelijkse praktijk is de plaats waar het geleerde moet renderen. Voor ons de reden bij uitstek om de werksituatie als leersituatie te benutten. Innova zoekt in dialoog naar werkvormen en methoden om verandering te stimuleren. Daarbij maken we gebruik van diverse vormen van praktijksimulatie, bijvoorbeeld met professionele trainingsacteurs of met inzet van klanten en hun actuele thema’s.

Meetbare resultaten
Wij vinden dat investeren in ontwikkelen moet leiden tot meetbare resultaten in de praktijk. Vandaar dat we samen met opdrachtgevers zoeken naar gedrags- en bedrijfsindicatoren die de resultaten van interventies zo concreet mogelijk aantonen.

“Elke jaargang levert een aantoonbare Return on Investment voor ons op.”

Saskia van ’t Hof-LooijeManager Learning & Development, Van Oord