Innova. Houvast bij verandering.

Naar een houdbare verandering

De context is ons vertrekpunt
Typerend voor Innova is dat de context van de organisatie steeds het vertrekpunt is. Samen met opdrachtgevers zoeken we welke factoren van invloed zijn op het bepalen van de strategische koers.

Aandacht voor het verleden
Voor de gewenste slagkracht van de organisatie is het de kunst om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Een nieuwe context stelt immers nieuwe eisen aan mensen en werkwijzen. Bij Innova geven we ook aandacht aan het verleden. Het perspectief van hoe er hier en nu wordt gewerkt, is immers gekleurd door eerdere ervaringen. In het verleden zijn vaak de bron van het succes én de valkuil voor toekomstige ontwikkelingen te vinden.

Op zoek naar houdbare verandering
Het doorbreken van een weerbarstige werkelijkheid kan om een geheel eigen, niet altijd voor de hand liggende aanpak vragen. Houdbaarheid van veranderingen speelt voor Innova een doorslaggevende rol. Vandaar dat naast openlijke en formele aspecten van een organisatie eveneens dieperliggende achtergronden worden verkend.

Sturing en draagvlak
Onze werkwijze kan duidelijkheid geven over waar onbalans gegroeid is tussen denken en doen. Vaak leidt dit ook tot nieuwe inzichten over sturing en het belang van draagvlak binnen de organisatie.

“Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en het P&O-team is nu zelforganiserend.”
Bert van de Velden
Directeur Publieke Gezondheid, Veiligheidsregio Kennemerland