Innova. Houvast bij verandering.

Naar een houdbare verandering

De context als vertrekpunt
Voor Innova is de bredere context van de organisatie altijd het vertrekpunt. Samen met opdrachtgevers zoeken we welke factoren van invloed zijn op het bepalen van de gewenste koers.

Aandacht voor het verleden
Het is voor een slagvaardige organisatie steeds weer de kunst om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Een nieuwe context stelt vaak ook weer nieuwe eisen aan mensen en werkwijzen.
Aandacht aan het verleden vinden we daarbij ook belangrijk: het perspectief van hoe er hier-en-nu wordt gewerkt, is immers gekleurd door eerdere ervaringen. De bron van het succes én de valkuilen voor toekomstige ontwikkelingen zijn vaak in het verleden te vinden.

Op zoek naar houdbare verandering
Het kan zijn dat voor het doorbreken van de weerbarstige werkelijkheid een niet meteen voor de hand liggende aanpak nodig is. Houdbaarheid van veranderingen is in onze aanpak essentiëel. Vandaar dat we naast de openlijke en formele aspecten van de organisatie ook graag dieperliggende achtergronden verkennen.

Sturing en draagvlak
Door onze aanpak kan helderheid ontstaan over waar onbalans gegroeid is tussen denken en doen. Vaak leidt dit ook tot nieuwe inzichten over sturing en over het versterken van draagvlak binnen de organisatie.

“Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en het P&O-team is nu zelforganiserend.”
Bert van de Velden
Directeur Publieke Gezondheid, Veiligheidsregio Kennemerland