Innova. Houvast bij verandering.

Purpose and pleasure

Terug naar het hart van de organisatie
Nog meer winst, nog verder groeien: voor steeds meer medewerkers is dat niet meer motiverend. Mensen gaan liever de verbinding met je organisatie aan vanwege de positieve maatschappelijke impact als  bijdrage aan de samenleving.

Maar hoe?
Steeds meer ondernemingen geven aan anders te willen werken met meer oog voor duurzaamheid en voor de circulaire economie. Men is zich bewust van de urgentie om beter te zorgen voor de aarde in het besef dat alles met elkaar verbonden is. Daarbij worden antwoorden gezocht op de vraag: ‘Hoe zorgen we ervoor dat onze organisatie, ons product, ons proces, ons dagelijks werk maximaal bijdraagt aan het welvaren van de planeet en haar bewoners’.

Purpose and pleasure
Innova levert via onze diensten van  Purpose & Pleasure graag en gedreven een bijdrage aan het versterken van de organisatie als werkgemeenschap waarin mensen daadwerkelijk waarde kunnen toevoegen. Vooral omdat dit bijdraagt bij een gezonde, duurzame organisatie, waar gezonde mensen werken die een betekenisvolle bijdrage kunnen geven. Om dit te bereiken verbinden onze workshops en programma’s de loopbaan van werknemers aan de purpose van de organisatie en hun eigen purpose. Daarmee verhogen wij de verbondenheid met de organisatie én dragen bij aan burnoutpreventie.

“Frisse en aanstekelijke formule die mij stimuleerde om concreter na te denken over wat er voor mij toe doet voor voldoening in werk en leven, en dat te bewaken.”
Deelnemer workshop Purpose & Pleasure