Innova. Houvast bij verandering.

Purpose & pleasure

Terug naar het hart van de organisatie
Nog meer winst, nog verder groeien: voor steeds meer medewerkers is dat niet meer motiverend. Mensen gaan liever de verbinding met je organisatie aan vanwege de positieve maatschappelijke impact als  bijdrage aan de samenleving.

Maar hoe?
Steeds meer ondernemingen geven aan anders te willen werken met meer oog voor duurzaamheid en voor de circulaire economie. Men is zich bewust van de urgentie om beter te zorgen voor de aarde in het besef dat alles met elkaar verbonden is. Daarbij worden antwoorden gezocht op de vraag: ‘Hoe zorgen we ervoor dat onze organisatie, ons product, ons proces, ons dagelijks werk maximaal bijdraagt aan het welvaren van de planeet en haar bewoners’.

Purpose and pleasure
Graag leveren wij met onze Purpose & Pleasure-programma's een bijdrage aan het versterken van de organisatie als werkgemeenschap waarin mensen daadwerkelijk hun waarde kunnen toevoegen. In een gezonde organisatie kunnen gezonde mensen duurzaam en met plezier werken, omdat zij een betekenisvolle bijdrage kunnen geven.

Om dit te bevorderen, helpen onze workshops en programma’s een verbinding te maken tussen de purpose van de organisatie en de persoonlijke purpose van werknemers. Zo wordt de verbondenheid met de organisatie versterkt én het draagt bij aan burnoutpreventie.

“Frisse en aanstekelijke formule die mij stimuleerde om concreter na te denken over wat er voor mij toe doet voor voldoening in werk en leven, en dat te bewaken.”
Deelnemer workshop Purpose & Pleasure