Houvast. Bij het aanboren van nieuw talent.

Junior Leadership Programme

Wat was de vraag van Van Oord - Marine Ingenuity?
“We willen een internationaal samengestelde groep van talenten laten groeien in hun leiderschap. Kunnen jullie ons helpen bij het ontwerp van een effectieve aanpak voor ons Junior Leadership Programme (JLP).”

Met welke context moesten we rekening houden?
Van oudsher is Van Oord sterk in de wereld van waterwerken, baggeren, havens aanleggen en land opspuiten. Inmiddels is Offshore Wind ook een kernactiviteit geworden. De aanleg van het Gemini Offshore Windpark, dat een belangrijke rol speelt bij het bereiken van de in het energieakkoord vastgelegde milieudoelstellingen, is daar een voorbeeld van. Bij Van Oord werken veel (technisch) hooggeschoolde mensen uit verschillende landen.

Hoe hielpen we om de gewenste verandering tot stand te brengen?

  • Leiderschap leer je door iets te veranderen in de werkpraktijk. Daarom is ons motto voor het JLP: ‘The proof of the pudding is in the eating’.
  • Elke deelnemer krijgt bij de start de opdracht om met een verbetervoorstel voor de organisatie te komen. Deze verbetering moet meerdere business units of samenwerkende partijen buiten Van Oord raken. Daarmee is de sociale complexiteit gewaarborgd die een beroep doet op leiderschapstalent.
  • Tijdens de negen maanden die het programma duurt houden we twee rondes van workshops. Tussendoor krijgen de junior leaders online intervisie in kleine groepjes en individuele coaching op modellen en vaardigheden. Daarbij richtten wij ons op de ontwikkeling van de junior leader én op de voortgang van diens project. Daardoor zijn onze sessies meteen werkvoorbereiding.
  • De junior leaders sluiten het traject af met een ‘Harvest meeting’ waarin alle deelnemers in marktrondes hun project presenteren aan management en vertegenwoordiging van de board.

Wat is er veranderd?

  • Aan het eind van het programma zijn de junior leaders gemiddeld 1 punt gestegen op de 5-punts-ontwikkelschalen voor leiderschap.
  • Bij ongeveer 50% van de projecten kan goed gecalculeerd worden wat de financiële opbrengst of besparing is. Elk jaar blijkt dat kosteninvestering voor het programma ruim wegvalt tegen de financiële opbrengsten.
“Innova is een ervaren en betrokken partner die oprecht gericht is op effectief leren met een sterke focus op onze primaire processen. Johan en Marret zijn enthousiast en betrokken. Deelnemers ervaren deze betrokkenheid ook in de persoonsgerichte support die zij krijgen, wat ons inziens bijdraagt aan de kwaliteit en effectiviteit van het programma voor onze jonge professionals. Elke jaargang wordt er effectief geleerd met een sterke focus op onze primaire processen.
Saskia van ’t Hof-Looije
manager Talent Acquisition & Development, 
Van Oord - Marine Ingenuity