Innova. Houvast bij verandering.

Onze opdrachtgevers

Bedrijfsleven

 • Van Oord, Marine Ingenuity
 • NS (NS-Stations en NS-Reizigers)
 • Rademaker Food Processing Equipment
 • Controlyse
 • Grimbergen ‘Constructive Partnership’
 • Havenbedrijf Rotterdam
 • Heineken
 • Hollandsche Beton Groep
 • Wielandt & Partners, Interimmanagement en Advies

Overheid en Zelfstandige Bestuursorganen

 • Provincie Utrecht
 • Huurcommissie
 • Veiligheidsregio Kennemerland
 • Gemeente Den Haag
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Ministerie van Justitie
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Welzijn en zorg

 • AMC, Academisch Medisch Centrum Amsterdam
 • Levvel Jeugdzorg 
 • Jeugdteams Zaanstad
 • St. Humanitas
 • Stichting Pulse, Sterk in Welzijn
 • Elker, Jeugd- en opvoedhulp Groningen
 • Justitiële jeugdinrichting/forensisch centrum Teylingereind
 • Leger des Heils Amsterdam
 • Spirit Jeugd- en opvoedhulp Amsterdam-stadsregio en Noord-Holland
 • De Bascule, jeugdpsychiatrisch behandelcentrum van het AMC

Onderwijs

 • Stedelijk Gymnasium Haarlem
 • St. Ithaka, diverse Vrijescholen in Noord-Holland