Innova. Houvast bij verandering.

De werksituatie als leeromgeving

Mensen vormen de organisatie
Wezenlijk voor de betekenis van een organisatie zijn de mensen die haar samen vormen: dat is meer dan een open deur. De motivatie om te (blijven) leren maken daarbij uit hoe succesvol een traject is. Innova maakt inzichtelijk welke gedragsverandering mogelijk en nodig is, analyseert blokkades en stimuleert met individuele en collectieve interventies de gewenste veranderingen.

Werksituatie als leeromgeving
Alles draait om de dagelijkse praktijk waarin het geleerde toegepast moet worden. Dat is de reden bij uitstek om de werksituatie als leersituatie te benutten. Innova zoekt in dialoog naar werkvormen en methoden om verandering te bevorderen en doet dat graag zo dichtbij de werkplek als mogelijk. Zo nodig gebruiken we diverse vormen van praktijksimulatie, zoals inzet van klanten en ketenpartners met hun actuele thema’s, en/of zeer ervaren trainingsacteurs.

Meetbare resultaten
Investeren in ontwikkelen zou moeten leiden tot meetbare resultaten in de praktijk. Vandaar dat we samen met opdrachtgevers zoeken naar gedrags- en bedrijfsindicatoren die de resultaten van een ontwikkeltraject zo concreet mogelijk aantonen.

“Elke jaargang van het Innova-traject levert een aantoonbare Return on Investment voor ons op.”
Saskia van ’t Hof-Looije
Manager Learning & Development,
Van Oord