Innova. Houvast bij verandering.

De werksituatie als leeromgeving

Mensen vormen de organisatie
Wezenlijk voor succes en betekenis zijn de mensen die samen de organisatie vormen. Dat hangt samen met de wil en vermogen om te (blijven) leren. Innova maakt inzichtelijk wat er aan gedragsverandering mogelijk en nodig is, analyseert blokkades en stimuleert gewenste veranderingen. Daarbij worden zowel individuele als collectieve leerinterventies ingezet.

Werksituatie als leeromgeving
De dagelijkse praktijk is de plaats waar het geleerde moet renderen. Voor ons de reden bij uitstek om de werksituatie als leersituatie te benutten. Innova zoekt in dialoog naar werkvormen en methoden om verandering te stimuleren. Daarbij maken we gebruik van diverse vormen van praktijksimulatie, bijvoorbeeld met inzet van klanten en hun actuele thema’s of met professionele trainingsacteurs.

Meetbare resultaten
Wij vinden dat investeren in ontwikkelen moet leiden tot meetbare resultaten in de praktijk. Vandaar dat we samen met opdrachtgevers zoeken naar gedrags- en bedrijfsindicatoren die de resultaten van interventies zo concreet mogelijk aantonen.

“Elke jaargang van het Innova-traject levert een aantoonbare Return on Investment voor ons op.”
Saskia van ’t Hof-Looije
Manager Learning & Development,
Van Oord