Innova. Houvast bij verandering.

Partners in Change

Innova kijkt naar organisaties als een boeiende mix van individuen, groepsdynamieken en bedrijfsprocessen. Samen moet die zich als één organisme blijven verhouden met een permanent veranderende omgeving. Als de buitenwereld om verandering en ontwikkeling van de organisatie vraagt, dan biedt Innova houvast als ‘partner in change’.

Een plan dat duurzaam werkt
Wij kiezen voor samenhang in de kunde van het veranderen. Dit betekent dat we in nauwe samenwerking met opdrachtgevers focussen op samenhang tussen doelstelling, organisatieontwerp en onderlinge verhoudingen. Deze vorm van matching zoeken we op alle niveaus, of het nu gaat om de organisatie als geheel, teamniveau of individueel niveau.

Sterk doelgericht
‘Partner in change’ betekent dat een nieuwe koers in onderling overleg wordt bepaald. Steeds zoeken wij naar een stimulerend tweerichtingsverkeer om tot nieuwe, passende oplossingen te komen. Innova doet dat sterk doelgericht. Verandering moet immers wérken.

Team

"Pas als ik het begrijp, kan ik helpen om iets te veranderen. Empathie en analyse zijn het fundament. Van daaruit kijk ik hoe we samen aan een organisatie bouwen. Hoe je werkprocessen zo kunt inrichten dat het gewenste gedrag waarschijnlijk wordt. En hoe mensen hun effectieve authenticiteit kunnen vergroten.”

Bekijk het cv van Johan

Johan de Kleuver

"Ik zorg er vooral voor dat mensen zich durven openstellen en willen onderzoeken waar hun mogelijkheden en potenties liggen. Vervolgens help ik hen de verbinding leggen tussen de organisatiedoelen en hun persoonlijke drijfveren."

Bekijk het cv van Marret

Marret Kramer

Gert was medeoprichter van Innova en beëindigde in 2022 zijn professionele werkzaamheden.

"Om veranderingen te realiseren, kijk ik naar de context van organisaties, gefocust op het vaststellen en bereiken van doelen. Samenwerking is de kunst van het aansluiten bij de expertise van anderen. Dat is het vertrekpunt voor veranderingsprocessen."


Bekijk het cv van Gert

Gert Dammer