Houvast. Bij een nieuwe manier van werken.

Scholen

Beter samenwerken op scholen

Wat was de vraag?
“Onze school heeft een sterke identiteit. Er zijn verschillen van mening over hoe we die als team en directie het beste kunnen vormgeven.
Hoe stemmen we als autonoom werkende professionals effectiever af? Met elkaar én met de directie, zodat de kwaliteit van ons onderwijs hoog blijft of verbetert, en leerlingen floreren?”

Met welke context moesten we rekening houden?
Deze vraag kwam achtereenvolgens van drie verschillende scholen met een stevige reputatie: een categoraal gymnasium en twee basisscholen voor bijzonder openbaar onderwijs. Alle scholen hebben te maken met de formele eisen vanuit het ministerie en inspectie. Maar ook steeds meer met verwachtingen van ouders en leerlingen. Bovendien werken leerkrachten als autonome professionals vanuit hun eigen visie op het beste onderwijs. 

Om recht te doen aan alle belangen en betrokkenen zowel binnen als buiten de school is een goede afstemming noodzakelijk, tussen directie en team en tussen collega’s onderling. Dat doet een groot beroep op gezamenlijke visievorming en samenwerkingsvaardigheden in het kader van de identiteit van een school.

Hoe hebben we verandering gebracht?
De gemeenschappelijke deler van alle drie ontwikkeltrajecten werd: “Een open zoektocht naar een duurzame verbetering van de organisatie, op basis van collegiale samenwerking en besluitvorming. Zodat we in veranderende tijden hoogwaardig onderwijs kunnen bieden.”

  • Na een kick-off werd er in vier workshops gedurende het schooljaar gewerkt aan een nieuwe gezamenlijke werkwijze op basis van consent.
  • Elke sessie bereidden we voor met vertegenwoordigers van team en directie. Op het gymnasium waren er ook korte sessies met iedere vaksectie apart.
  • In dialoog met de directie werd de nieuwe werkwijze besproken en opgepakt binnen de bestaande overlegstructuur, of werden er nieuwe vormen van overleg ingesteld.

Wat is er veranderd?

  • Meer participatie van docenten bij sturingsvraagstukken; overleggen en zogenaamde integratieve besluitvorming op basis van consent
  • Minder spanning en een soepeler verlopende samenwerking tussen directie en leerkrachten/docentenkorps, formeel en informeel
  • Met name op de middelbare school: meer begrip voor de uiteenlopende belangen qua roostering tussen diverse secties en m.b.t. de diverse extracurriculaire activiteiten

Nieuwsgierig wat we voor uw school kunnen doen?

We werken heel graag aan dit soort trajecten bij scholen, niet in het minst omdat de maatschappelijke urgentie zo hoog is.

Heb je hier een vraag over? Neem gerust contact met ons op:

Neem contact op met Marret