Selectie van consultancyprojecten Johan de Kleuver

AMC, Academisch Medisch Centrum Amsterdam

 • Een structuur- & cultuurontwikkelingstraject van een afdeling van ongeveer 200 man gericht op het invoeren van bottom-upsturing.

Rademaker Food Processing Equipment

 • Ontwikkeltraject voor afdeling Sales Engineering in kader van implementeren nieuwe strategische visie en versterken ketensamenwerking.

Huurcommissie (zelfstandig bestuursorgaan Binnenlandse Zaken)

 • Ontwikkelen van een toekomstbestendig businessmodel in samenspraak met hele organisatie.

Van Oord Marine Ingenuity

 • Junior Leadership Programme begeleiden van jaarlijks 15 deelnemers en hun 15 verbeterprojecten. Voertaal Engels.

Veiligheidsregio Kennemerland

 • Verbeteren van het functioneren van het P&O team, invoering van zelfsturing en samenwerking Directie.

Controlyse

 • Verbreden aanbod binnen werkveld van Business Control.

Stedelijk Gymnasium Haarlem

 • Traject om effectieve collegiale besluitvorming als docentenkorps te bevorderen.

Justitiële jeugdinrichting/forensisch centrum Teylingereind

 • Begeleiden MT en verbeteren duale aansturing teams.

NS

 • Professionaliseringstraject voor Stationsmanagers en locatiebeheerders.
 • Klantgericht werken van Shared Service Center.
 • Samenvoeging van F&A en Back office.

Spirit, jeugd- en opvoedhulp Amsterdam, stadsregio en Noord-Holland

 • Implementatie van outputsturing voor management.

Ministerie van V en W

 • Invoering Integraal Advies binnen Auditdienst.

Gemeente Den Haag

 • Ontwikkeltraject voor leidinggevenden met een biculturele achtergrond.

Ministerie van Justitie

 • Management Developmenttraject Innova voor toekomstige ambtelijke top: Develop Centers en workshops.
 • Begeleiding ontwikkeling van Accountantsdienst naar Auditdienst.
 • Opleiding adviseurs Shared Service Centra DJI, Dienst Justitiële Instellingen.
 • Positionering en professionalisering Informatie Beveiliging van DJI.

Elker, Jeugd- en opvoedhulp Groningen

 • Begeleiden bestuurder en MT bij transitie Jeugdzorg en met elkaar een nieuw besturingsmodel ontwikkelen.
 • Training van nieuw gevormde regioteams.

Havenbedrijf Rotterdam

 • Cultuurverandering unit.
 • Verbeteren functioneren van commercieel managementteam.

Heineken

 • Project ‘Dynamiseren van het werkoverleg’.
 • Ontwikkelen van klantgestuurde teams.

Wielandt & Partners, Interimmanagement en Advies

 • Professionaliseringstraject voor consultants.

Grimbergen ‘Constructive Partnership’

 • Ontwikkelingstraject gericht op het veranderen van zowel structuur als cultuur.

Synergie (IT-consultancy van Getronics)

 • Trainingsprogramma voor ervaren IT-consultants.

Corus (voorheen Hoogovens, nu Tata Steel)

 • Bevorderen effectiviteit van de zelfsturende teams.
 • Trainingen voor leidinggevenden en staf.

Hollandsche Beton Groep

 • Verhogen effectiviteit van de afdeling ‘Financial & Operational Audits’.

Energiebedrijf Noord West (voorheen GEB-Amsterdam)

 • Terugdringen ‘Arbeidsverzuim’, trainingstraject met teamleiders.

RVS-verzekeringen

 • Traject voor verzekeringsinspecteurs, gericht op leidinggeven aan verzekeringsagenten.

ABN-AMRO

 • Training agressiebeheersing lastige klanten en overvaltraining voor baliepersoneel.

Frieslandbank

 • Onderzoek naar waardering van klanten voor de dienstverlening van de bank.

Master Communications

 • Ontwikkelen van een didactische structuur en inhoud van het CD Centurionproject.

Individuele coaching

 • Coaching van professionals gericht op effectieve authenticiteit.
 • Persoonlijke talentprofielen maken met behulp van psychologische tests.

Bestuursfuncties

 • 1990 – 2000: ‘Stichting Millennium’, het op kunstzinnige wijze laten verbeelden van tijd.
 • 1983 – heden: ‘RomolenBEEK’, coöperatieve vereniging gericht op wonen en werken.