PERSOONLIJK PROFIEL EN SELECTIE VAN CONSULTANCYPROJECTEN MARRET KRAMER

PERSOONLIJK PROFIEL

Bijna mijn hele beroepsleven ben ik al bezig met verandering en groei; na mijn eerste studie als hulpverlener/mentor/werkbegeleider in de jeugdzorg en later na mijn vervolgstudies en werkervaring via het begeleiden van leren en ontwikkelen binnen bedrijven, overheid, welzijnsorganisaties. En de laatste jaren ben ik mij op organische wijze meer gaan focussen op teamcoaching - waar individuele coaching soms onderdeel van uitmaakt - en intervisiebegeleiding.

Ik houd van het proces van cocreatie, van het ‘partners in change’ zijn: de dialoog met opdrachtgevers en betrokkenen over waar het nou echt om draait. Wat moet de organisatie (of het team) bereiken, wat hebben mensen nodig om de resultaten te halen, waardevol werk te kunnen doen en tot bloei te komen? En om op basis daarvan de passende interventies te bedenken. De ontwikkelactiviteiten als training, intervisie en coaching zijn dus altijd geënt op het primaire proces en de strategie van de organisatie.

Het is de kunst om in veranderingsprocessen mensen aan te moedigen nieuwe perspectieven te ontdekken. Dat ze zich openstellen en gaan onderzoeken waar hun mogelijkheden liggen die nog ontwikkeld kunnen worden en daarmee gaan experimenteren – dat geeft vitaliteit en energie.
Het lukt mij vaak goed om verbinding te leggen tussen de organisatie- en teamdoelen en de persoonlijke drijfveren van mensen, wat te maken heeft met de kracht van empathie en de kunst van het aansluiten en stimuleren.

Opleiding: Sociale Psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam na de post-hbo Methodiekontwikkeling, beleid en innovatie. En altijd blijven leren over Opleidingskunde, Coaching, Progressiegericht werken, Leiderschap.

SELECTIE VAN CONSULTANCYPROJECTEN

Van Oord Marine Ingenuity

 • Junior Leadership Programme voor professionals tussen 25-35 jaar (voertaal Engels), jaarlijks 15 deelnemers met 15 verbeterprojecten.
 • Ontwikkeltraject ‘groei naar adviesrol’ voor de afdeling Communications.

Rademaker Food Processing Equipment

 • Ontwikkeltraject voor afdeling Sales Engineering. Een nieuwe strategische visie geïmplementeerd en de ketensamenwerking versterkt.

Stichting Pulse, Sterk in Welzijn

 • Opleidingstraject van (team)coaches om de zelforganisatie van teams te versterken.
 • MT-traject managementvaardigheden

Stedelijk Gymnasium Haarlem 

 • Traject om effectieve collegiale besluitvorming als docentenkorps te bevorderen.

Levvel (voorheen Spirit, jeugd- en opvoedhulp Amsterdam, stadsregio en Noord-Holland / De Bascule, kinder- en jeugdpsychiatrische hulp van het AMC / Lijn 5)

 • Teamcoaching van teams op effectieve (keten)samenwerking, zowel ambulante als residentiële teams.
 • Workshops en intervisie voor de Leergang Gedragswetenschappers en Leergang Managent.
 • Ontwikkeltrajecten voor meerdere afdelingen zodat zij ‘de beste bijdrage aan de organisatie leveren’. Gecoachte afdelingen Spirit: P&O, Communicatie, Beleidsmedewerkers, Werving & Selectie, Facilitair Bedrijf en SpiritWerkt!

Justitiële jeugdinrichting/forensisch centrum Teylingereind

 • Begeleiden traject gedragswetenschappers en teamleiders voor verbetering duale aansturing teams.

NS-Stations en NS-Reizigers

 • Professionaliseringstraject voor Stationsmanagers en locatiebeheerders.
 • Klantgericht werken van Shared Service Center samenvoeging van F&A en Backoffice.
 • Begeleiding diverse retraîtes van en workshops voor landelijke en regionale stafafdelingen

STBN (ondernemende advies- en projectorganisatie voor geboortezorg in Nederland)

 • Traject voor versterken van de rol van adviseur en projectmanager

Gemeente Den Haag

 • Workshops voor een Innova-ontwikkeltraject voor leidinggevenden met een biculturele achtergrond.

Leger des Heils Amsterdam

 • Ontwikkeltraject met teamleiders en coördinatoren in het kader van effectief overleggen en afstemmen.

Ministerie van Justitie

 • Management Developmenttraject Innova voor toekomstige ambtelijke top: Development Centers en workshops.

Havenbedrijf Rotterdam

 • Cultuurverandering verkeersleiding.

Heineken

 • Coachend leidinggeven en resultaatgericht werken door teams, onderdeel van LEM (Leergang Ervaren Managers).
 • Jaaropleiding teamleiders ‘resultaatgericht samenwerken’ ontworpen en meerdere keren uitgevoerd.
 • Project ‘Dynamiseren van het werkoverleg’.
 • Diverse afdelingen en teams begeleid met klantsturing, zelforganisatie en effectief samenwerken.

Elker, Jeugd- en opvoedhulp Groningen

 • Transitie Jeugdzorg: training en intervisie van nieuwgevormde regioteams.

Ballast HAM Dredging

 • Cursus Coachend leidinggeven voor 1e en 2e lijn in het kader van Performance Management.

Universiteit van Amsterdam

 • Ontwikkeltraject voor ECM Vastgoed

Wielandt & Partners, Interimmanagement en Advies

 • Professionaliseringstraject voor consultants.

Bestuursfuncties

 • 1990 – heden RomolenBEEK, een coöperatieve vereniging gericht op wonen en werken.
 • 2012 – 2017 Stichting Theater Veder, trainingscentrum en adviesbureau op het gebied van communiceren met kwetsbare doelgroepen (bestuurslid 2012-2015, voorzitter 2015-2017)