‘What the world needs is people who have come alive’

Thema: Pleasure & Purpose?
Moest onze workshop nou ‘Purpose & Pleasure’ heten of was ‘Pleasure & Purpose’ toch beter?  We werden het snel eens, onder andere door de uitspraak van Howard Thurman, Amerikaanse schrijver, filosoof, theoloog en voorvechter van de African-American burgerrechtenbeweging: “Ask not what the world needs. Ask yourself what makes you come alive, and go do that, because what the world needs is people who have come alive”.

Het vinden van je Purpose geeft kracht en richting, maar het begint met onze bron van levenslust en vitaliteit. Eerst ontdekken waar je energie en plezier van krijgt dus, en dat inzetten voor een hoger doel waaraan je wilt bijdragen. Pleasure & Purpose it is!

Ons doel: een workshop die kan dienen als ‘startmotor’ om in beweging te komen voor waar deelnemers in geloven. “Om te laten zien dat het uitmaakt dat jij er bent!” En zo kwam het dat op een zonnige lentedag een stel jonge professionals (27-38 jaar) die elkaar nog niet kenden in no time een groep werd, verbonden door verlangen om van Droom naar Daad te komen. Een groep van ongeveer 50/50 man/vrouw, met een diversiteit aan beroepen zoals advocaat, projectmanager, bedrijfskundige, freelancer in de creatieve sector, wetenschapsjournalist etc, waarvan ieder (getuige hun reacties) met waardevolle inzichten, nieuwe bewustwording en praktische handvatten naar huis ging. Hoe ging dat in z’n werk?

Programma: Pleasure – Purpose – Power – Plan


Pleasure
Om je ‘pleasure’ te leren definiëren en in je leven de plek te geven die het verdient, begonnen we met het onderzoeken van verlangens, met behulp van de vraag “hoe zou je je willen voelen?” en voorbeeldkaartjes ter inspiratie. Met als vervolgvraag: hoe integreer je die in je levenskeuzes?
Hoe ziet je zelfzorg eruit op de verschillende levensterreinen (lichamelijk welzijn, levensstijl, werk, relaties, zingeving)? Vaak ligt de sleutel in het zoeken van een andere balans. 

Purpose
Vervolgens verlegden we de focus naar dromen en idealen. Als je die voor je ziet, hoe kun je die droom verwezenlijken, je ideaal handen en voeten geven? Hoe geef je het ook op een zakelijke manier vorm, zodat je er andere mensen wellicht makkelijker voor kunt winnen – of dat nu privé of in je organisatie is? Is het wellicht te verbinden met de missie van de organisatie?
En ja hoor: alle elf kwamen ze met goede ideeën op de proppen die ieder vertaalde in een aansprekende pitch.

Power
Hoe vergroot je nu je impact? De volgende stap is het betrekken van anderen bij de plannen en eventueel de uitvoering ervan. En wélke anderen, hoe kijk je daar ook strategisch naar? Daartoe behandelden we kort enkele beïnvloedingsvaardigheden – om je die echt eigen te maken is een verdiepingsslag daarop nodig, maar het hielp alvast bij een realistische beeldvorming.

Plan
Waar het natuurlijk allemaal om draaide, was het daadwerkelijke plan. Hoe ga je het nu écht doen? Dat dwingt af dat je bij de kern van je verlangen en je droom probeert uit te komen, omdat het als een anker voor je kan werken. Ieder ging indivueel aan het werk met ons format voor een stappenplan. Op het moment dat je het helemaal concreet gaat maken voor jezelf, voel je pas goed hoe je tot helderheid wordt gedwongen. Op dat moment kan opeens het licht doorbreken: ‘dit is wat ik écht wil!’ en vervolgens ‘zo kan ik beginnen, die kan me erbij helpen, dit moet ik dan nog leren, deze stappen kan ik nemen’.

Alle deelnemers deelden “Hier gá ik voor:…”  met commitment aan hun plan en het besluit wie zij uit hun eigen omgeving als buddy om steun gingen vragen bij het waarmaken van hun plan.
Het leidde tot een enthousiaste afronding en evaluatie van de dag, hieronder enkele quotes uit onze enquête:

 • Leerzaam, verrassend en verrijkend!
 • Door de workshop weet ik nu veel beter waarom ik doe wat ik doe en waar ik het voor doe. Ik weet zeker dat mijn bedrijf daardoor meer impact gaat maken.
 • Wat een goeie sfeer, styling en communicatie!
 • Het belang van de combinatie pleasure en purpose is me vandaag nog duidelijker geworden. Door goede en leuke inzichtgevende oefeningen weet ik waar ik mijn verlangens al goed vervul, en waar ik verder aan wil werken. Door het tweede deel van de workshop weet ik nu ook hoe ik echt aan de slag ga met mijn doel!
 • Het bracht scherpte op mijn persoonlijke doelen en bevestiging voor mijn purpose!
 • Frisse en aanstekelijke formule die mij stimuleerde om concreter na te denken over wat er voor mij toe doet voor voldoening in werk en leven, en dat te bewaken.
 • Ik vond het hoge tempo fijn!  Het format voor eindplan werkt drempelverlagend voor het concretiseren.
 • Goede afwisseling tussen theorie en zelf aan de slag.
 • De duidelijke opbouw met veel oefeningen en heldere werkbladen gaven een goede basis om gericht aan de slag te gaan met je doel.
 • Ik voelde me uitgedaagd om aan diepere zelfreflectie te doen. Het bracht me nieuwe inzichten niet alleen voor werk, maar ook voor mijn privéleven.
 • Veel handvatten en inspiratie om in actie te komen!

Dat het begeleiden van deze workshop voor Linda en mij een bron van Pleasure & Purpose was, is goed zichtbaar – we gaan er graag mee door, met name als incompany-workshop met een verdiepingsprogramma als vervolg van de eendaagse workshop. Op uitnodiging kunnen we de workshop ook geven voor een divers samengestelde groep zoals hierboven beschreven.


Over de locatie:  A Beautiful Mess is een project van Refugee Company in wat ooit de wasserij van de voormalige Bijlmerbajes was. Nu is het: A safe space where we speed up integration for people with a refugee background and celebrate diversity. Je kunt er ook heerlijk eten. Over Pleasure & Purpose gesproken.